Interbank Financial Services


Interbank Financial Services Sp. z o.o.

ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa
Tel.: +48 22 820 3838
Fax: +48 22 820 3839
ifs@ifsbrokers.pl
www.ifsbrokers.pl

Sad Rejonowy dla miasta stolecznego Warszawy w Warszawie XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000018077
Regon: 013100378
NIP: 527-21-59-929
Kapital zakładowy: 80 000,00 złotychall rights reserved - 2016 - Interbank Financial Services Sp. z o.o. - made by station75.com