IFS

Interbank Financial Services Sp. z o.o.

ul. Wronia 45, lokal 14, 00-870 Warszawa
Tel.: +48 22  899 88 38
ifs@ifsbrokers.pl
www.ifsbrokers.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000018077
Regon: 013100378
NIP: 527-21-59-929
Kapital zakładowy: 80 000,00 złotychall rights reserved - 2016 - Interbank Financial Services Sp. z o.o. - made by station75.com